タイの正式名称・国旗・国歌(動画あり)

タイ国旗

タイの正式名称

タイの正式名称はタイ王国、英語名でThe Kingdom of Thailandです。タイは、王国という事で、王様が在位しています。

また、タイ語でラーチャアーナーチャックタイ(ราชอาณาจักรไทย)といいますが、タイでの一般的な口語や外国人がタイ語学校で習う際は、プラテートタイ(ประเทศไทย)が一般的です。タイの国歌も「プラテートタイ」と表現されています。

※ราชอาณาจักร(ラーチャアーナーチャック)とは、王様の領土という意味で、ประเทศ(プラテート)は単に国という意味です。
日本は、タイ語でประเทศญี่ปุ่น(プラテートイープン)と言います。

 • 正式名称:タイ王国
 • 英語名:The Kingdom of Thailand
 • タイ語:ประเทศไทย(プラテートタイ)
国、都市の地名 ~タイ語での一言~ - タイ語覚えタイ 〜旅行や出張での一言〜
国、都市の地名 ~タイ語での一言~ - タイ語覚えタイ 〜旅行や出張での一言〜

タイ語での国名や地名についての表現です。タイに住んでいると、タイが国内でその他の国が海外になります。国内線、国際線は、線สาย(サーイ)をつけて、サーイターンプラテート(国際線)と言います。

komasan.net

また、現在のタイ王国という名称になったのは1939年で、それ以前はサイアム(シャム・Siam)と呼ばれていました(日本のシャム猫もこのサイアムから来ています)。サイアムは英語での発音で、タイ語では「サヤーム(สยาม)」と発音します。

タイ王国の首都は、バンコクですが、バンコクは外国人向けの名称であり(現在は一般化されつつあります)、タイ語で言うと世界一長い名前の首都として有名です。

※バンコクの正式名称

バンコク王宮
バンコクの正式名称

タイ王国の首都はバンコク。しかし、タイ人はバンコクを「クルンテープ」と呼びます。そのクルンテープも正式名称を省略した名前なのです。とはいっても、タイ人でもこの正式名称を言える人はそんなに多くないと聞き ...

タイの国王

タイ王国は、日本と同じ立憲君主制の国家でが、国王が国家元首の体制となっており、首相及び内閣は国王によって任命されます。
前国王であるプーミポンアドゥンヤデート国王(King Bhumibol Adulyadej)が、2016年10月13日に崩御されたことにより、同年、ワチラロンコン国王(King Vajiralongkorn)がラーマ10世として即位しました。

また、国王や王族に対する批判は不敬罪として処罰されます。

 • 国王:ワチラロンコン国王
 • 英語名:King Vajiralongkorn
  (2016年即位~)

タイ王国の国旗

タイの国旗

タイの国旗は、タイ語でトントライロング(ธงไตรรงค์:3色旗の意)と言い、赤・白・紺の3色で構成されています。タイの国旗のそれぞれの色の意味は、赤はタイ国民、白は宗教(一説によるとタイ建国の伝説に登場する白い象に由来)、紺は君主国(国王)を表しています。また、国旗の縦横の比率は2:3となっています。

 • 国旗:トン トライロング
 • 英語名:Thong Trairong
 • タイ語名:ธงไตรรงค์(トントライロング)
 • 赤色:タイ国民
 • 白色:宗教(一説によると白い象)
 • 紺色:君主(国王や王族)
 • 縦横比率:2:3

※タイの国旗の色(CMYK・RGB・html)は、下記の通りです。

タイの国旗の色(CMYK・RGB・html)
CMYK
RGB
html
7.92.74.0
237.46.56
#ED2E38
0.0.0.0
255.255.255
#FFFFFF
100.98.57.16
0.32.91
#00205B

また、上記写真にもありますが、タイの街中を歩いていると、タイ国旗の他に黄色の旗水色(青色)の旗を目にすることがあります。これら、2色は王族の旗で、黄色は王様の色で、水色(青色)は国王妃の色になります。

タイでは、「王様はお父さん」、「国王妃はお母さん」とされ、父の日、母の日にはそれぞれの色の旗や服が町中にあふれます。また、タイの国王行事で政府関係者等が黄色の服を着るのはそのためです。

タイの象国旗

タイ国旗マニアの方は、白い象の国旗を探している方もいると聞きます。
赤色に白の象が描かれている旗は、海軍の旗として用いられた過去があり、バンコク近郊だとサムットプラカーン県にある「プラサムットチェディー」近くの「ピースアサムットフォート」という旧要塞で見ることができます。

※プラサムットチェディー・ピースアサムットフォート

プラサムットチェーディー
プラサムットチェディーへの行き方

目次1 プラサムットチェーディー(Phra Samut Chedi)2 プラサムットチェディーへの行き方2.1 パークナームから渡し舟で行く2.2 路線バスで行く3 ピースアサムットフォート(Phi ...

タイ王国の国歌

タイの国歌は、タイ語でプレーンチャートタイ(เพลงชาติไทย)と言います。

タイでは、国歌が毎朝8時と夕方18時の2回公共施設やテレビで放送されます。国歌が流れている際は、歩いている人は立ち止まり、座っている人は身体に関する事情が無い限り立ち上がって直立不動することが義務付けられています。

 • 国歌:プレーン チャート
 • 英語名:Phleng Chaat Thai
 • タイ語名:เพลงชาติไทย(プレーンチャートタイ)

下記に、タイの国歌をタイ語と英語(ローマ字)で表記しています。また、国歌の歌詞の意味と動画を添付していますので、何回も繰り返し見て覚えるのも良いのではないでしょうか。

タイ国歌の歌詞(タイ語・ローマ字表記)

タイ語表記ローマ字表記
ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย
เป็นประชารัฐ ไผทของไทยทุกส่วน
อยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวล
ด้วยไทยล้วนหมาย รักสามัคคี
ไทยนี้รักสงบ แต่ถึงรบไม่ขลาด
เอกราชจะไม่ให้ใครข่มขี่
สละเลือดทุกหยาดเป็นชาติพลี
เถลิงประเทศชาติไทยทวี มีชัย ชโย
Prathet thai ruam lueatnuea chat chuea thai
Pen pracha rat, phathai khong thai thuk suan
Yu damrong khong wai dai thang muan
duai thai luan mai, rak samakkhi
thai ni rak sangop, tae thueng rop mai khlat
Ekkarat cha mai hai khrai khom khi
Sala lueat thuk yat pen chat phali
Thaloeng prathet chat thai thawi, mi chai, chayo!

タイ国歌の歌詞の意味

タイ王国はタイ国民の血肉によるタイの団結
タイはすべてタイ国民に属せり
タイ国民の団結と愛で維持されている
タイは平和を愛するが闘いを恐れはしない
タイの独立を誰からも侵害させはしない
自由のため全ての血を捧げ、勝利の時まで闘い抜くであろう
タイ王国に栄光あれ